Dne 4. 4. 2017 byl vydán Metodický pokyn č. 1 k aktuální verzi Manuálu pro účastníky projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“. Metodický pokyn přináší pro poskytovatele změnu v podobě navýšení maximálního počtu nabídek vzdělávání praxí, které může poskytovatel vypsat současně.

Do projektu se nyní také mohou zapojit poskytovatelé vzdělávání praxí, kteří splňují podmínku existence alespoň 6 měsíců.

Metodický pokyn je platný a účinný od 5. 4. 2017 a jeho úplné znění je dostupné zde.