Hlavním důvodem zamítnutí některých nabídek vzdělávání praxí je, že se popis pracovní náplně mentora neshoduje s požadavky stanovenými šablonou. V případě, že se dle Vás v praxi tyto činnosti však shodují, jen jsou jinak nazvané, prosíme o uvedení podrobnějšího popisu pracovní pozice mentora. Tyto informace mohou být vloženy přímo do životopisu mentora, nebo jako samostatný dokument.