Dne 15. 6. 2017 byl vydán Metodický pokyn č.3 k Manuálu pro účastníky projektu.

Tento metodický pokyn přináší pro poskytovatele následující změny:

  • prodloužení lhůty pro opravu nabídky na 5 pracovních dní
  • možnost vypsání další nabídky s mentorem přiřazeným k jiné nabídce již po zahájení daného vzdělávání praxí

Od 1. 7. 2017 zároveň vstupuje v platnost nová verze Smlouvy.