Nová šablona Pomocného pracovníka v zařízení péče o děti předškolního věku umožňuje nabídnout vzdělávání praxí například v mateřských centrech, mateřských školách či v přípravných třídách základních škol. Délka vzdělávání praxí je v rámci této šablony 160 hodin. Kvalifikační požadavky na uchazeče vzdělávání praxí jsou podmíněny alespoň základním vzděláním a poskytovatel není omezen počtem zaměstnanců. Podrobnosti o kvalifikačních požadavcích na mentora jsou specifikovány ve třetí části dokumentu šablony.