Nabídky na vzdělávání praxí jsou standardně zveřejněny 7 dní, a pokud se k nim nikdo nepřihlásí, je zveřejnění automaticky prodlouženo o dalších 7 týdnů.

V případě, že k Vaší nabídce je již nějaký uchazeč schválen, můžete požádat o ukončení zveřejnění nabídky a tím zrychlíte veškerý proces.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu info@vzdelavanipraxi.cz nebo na infolince 775 881 408. Veškeré kontakty, včetně kontaktů na regionální projektové manažery najdete zde.