V návaznosti na změny a vývoj oboru marketingu a médií je nově u některých typových pozic zrušena podmínka, že poskytovatel vzdělávání praxí musí mít více než 5 zaměstnanců. Zrušení podmínky 5 zaměstnanců platí pro tyto typové pozice vzdělávání praxí - Specialista marketingu, Mediální plánovač, Specialista reklamy pro klientský servis, Redaktor novinář, Redaktor pro elektronická média a Technický redaktor. Důvodem rozvolnění je skutečnost, že na trhu práce byl zejména v online marketingu a médiích zaznamenán rozvoj, na který chce projekt Vzdělávání praxí reagovat.