Dne 19. 7. 2018 byl vydán Metodický pokyn č.4 k Manuálu pro účastníky projektu.

Metodický pokyn č. 4 definuje přílohu č. 2 jako klíčový dokument pro podpis Smlouvy o zajištění vzdělávání praxí.