Projekt Vzdělávání praxí bude ukončen 31. 7. 2019 a je tedy nezbytné zahájit časově náročnější vzdělávání praxí včas. Nabídky typových pozic jako je například Architekt, Veterinární lékař, Grafik, Technik projektant nebo Zootechnik můžete tedy vypisovat až do 8. 11. 2018, který je stanoven jako mezní termín pro zahájení vzdělávání praxí od 1. 1. 2019.