Do 8. listopadu 2018 můžete vypisovat nabídky vzdělávání praxí, které budou zahájeny od 1. 1. 2019. Připomínáme, že tento termín je mezní pro vypisování nabídek s časovou dotací 640 a 480 hodin, protože vzdělávání praxí s delší časovou dotací musejí být zahájena nejpozději od 1. 1. 2019.