Poslední možnost pro vypsání nabídek vzdělávání praxí s časovou dotací 640 a 480 hodin je do 8. 11. 2018. Důvodem je skutečnost, že časově náročnější vzdělávání praxí bude možné zahájit nejpozději od 1. 1. 2019, aby mohla být garantována jejich realizace do konce fungování projektu.

Typové pozice v délce 320 a 160 hodin zatím můžete vypisovat bez omezení. V oboru provozních a osobních služeb máme navíc k dispozici zcela novou 160 hodinou šablonu, kterou je Pomocný mechanik v servisu sportovních potřeb.