Zveřejnili jsme novou typovou pozici vzdělávání praxí - Pomocný mechanik v servisu sportovních potřebech jejíž rozsah je 160 hodin. Požadavky na uchazeče jsou limitovány pouze základním vzděláním, zatímco pro poskytovatele jsou bez omezení v ohledu na velikost firmy/organizace. Požadavky, které musí splnit mentor z řad poskytovatele jsou dále specifikovány v dokumentu šablony.