V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení Fondu dalšího vzdělávání k 30. 6. 2019 bylo taktéž rozhodnuto o zkrácení realizace projektu o 1 měsíc. Projekt „Vzdělávání praxí“ bude tedy ukončen k 30. 6. 2019 a nyní je nezbytné učinit příslušné kroky, aby docházka na všechna realizovaná vzdělávání praxí mohla být ukončena nejpozději k 15. 5. 2019.

Poslední vzdělávání praxí v délce 480 hodin budou zahájeny zítra, tedy 15. 1. Další již nebude možné zahajovat. Jak jsme již avizovali v předešlé aktualitě, vzdělávání praxí v délce 320 hodin bude možné zahájit nejpozději k 1. 3. 2019.

Aktuálně je stále ještě možné vypisovat nabídky k šablonám na 160 hodin a to až do 22. 1. 2019, pak bude veškeré vypisování nabídek uzavřeno.