Projekt je zaměřen především na osoby nezaměstnané a znevýhodněné na trhu práce, např. osoby starší 50 let či rodiče na/po rodičovské dovolené.

Výhody pro účastníky projektu:

  • Vylepší si své dosavadní pracovní zkušenosti a dovednosti.
  • Získají nové znalosti, díky kterým vyhoví současným požadavkům trhu práce.
  • Díky individuálnímu poradenství se naučí lépe ucházet o práci.
  • Získají sebevědomí a stanou se pro zaměstnavatele atraktivnější.

Z druhé strany se do projektu zapojují poskytovatelé vzdělávání praxí (např. firmy či neziskové organizace), kteří umožní účastníkům projektu absolvovat vzdělávání praxí ve svém provozu.

Výhody pro poskytovatele vzdělávání praxí:

  • Spolupráce s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat.
  • Příležitost k navázání dlouhodobého pracovního vztahu.
  • Kompenzace nákladů spojených se vzděláváním.

Základní informace o projektu Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti:
Kdy projekt realizujeme: od dubna 2016 do února 2019
Kolik účastníků projektu podpoříme: nejméně 2 000
Jak je vzdělávání praxí dlouhé: 1–6 měsíců
Jaký máme rozpočet: 155 306 353 Kč
Naše registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761

Projekt realizujeme ve Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a financujeme ho pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.