Jestliže splňujete všechny následující body, pak ANO, jste ideálním poskytovatelem vzdělávání praxí v našem projektu.

  • Jste firma / živnostník působící v České republice.
  • Vaše společnost funguje minimálně 6 měsíců.
  • Jste ochotní pomoci a vést vzdělávání praxí do úspěšného konce.

Ostatní podmínky zapojení do projektu jsou uvedeny v Manuálu pro účastníky projektu. Jste organizační složka státu nebo její příspěvková organizace? Věnujte, prosím, pozornost také Metodickému pokynu pro zapojení organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací.

Jaké nároky na vás klademe? Musíte zajistit vhodné prostředí pro vybraného uchazeče a stimulující podmínky k úspěšnému zvládnutí všech požadavků vzdělávání praxí. To je spojeno s tím, že ze svých řad vyberete správného mentora, který bude účastníka celým vzdělávacím procesem provázet a předávat mu své znalosti a zkušenosti pro kvalitní výkon vybrané pozice.

Co vám nabízíme? Možnost nalezení potenciálního zaměstnance, kterého si sami zaškolíte, prověříte v provozních podmínkách a v případě oboustranné spokojenosti mu můžete po skončení docházky nabídnout pracovní příležitost.

V rámci projektu si můžete navíc vyzkoušet mentorské dovednosti vašich zaměstnanců. Každý mentor, který povede vzdělávání praxí v projektu, získá nejdříve znalosti a dovednosti v rámci e-learningového kurzu, které bude moci uplatnit i ve své další praxi. V neposlední řadě od nás získáte kompenzaci vašich nákladů za poskytnuté vzdělávání.

Zajímá Vás, jak reálně probíhají vzdělávání praxí a v čem je zapojení do projektu přínosné? V sekci "Zkušenosti ze vzdělávání praxí" můžete zhlédnout příběhy několika poskytovatelů vzdělávání praxí.