Na tomto místě najdete nejdůležitější dokumenty, které vám objasní pravidla zapojení do projektu. 

Manuál pro účastníky projektu a zveřejněné metodické pokyny tvoří jednotný celek.

Metodické pokyny doplňují a aktualizují pravidla projektu uvedená v Manuálu pro účastníky projektu.  Metodické pokyny tudíž obsahují nejaktuálnější schválené změny v projektu. Doporučujeme Vám, abyste se s informacemi v metodických pokynech obeznámili.