Mohlo by vás zajímat -  otázky/odpovědi

Formou otázek a odpovědí uvádíme stručná vysvětlení pojmů, procesů a pravidel našeho projektu. Jejich detailní výklad najdete v Manuálu pro účastníky projektu.

 1. Co je vzdělávání praxí? Je vzdělávání praxí stáž?

Vzdělávání praxí je, stejně jako stáž, obdobím získávání praktických zkušeností a profesního zdokonalování v reálném firemním prostředí. Vzdělávání praxí probíhá pod dohledem zkušeného odborníka – mentora a řídí se tzv. šablonou. Na rozdíl od stáže, kterou má většina lidí spojenou s pobytem v zahraničí, však probíhá vzdělávání praxí pouze na území České republiky.

 1. Jak je vzdělávání praxí dlouhé?

Hodinová dotace konkrétního vzdělávání praxí je pevně stanovena šablonou (160, 320, 480 nebo 640 hodin). V šabloně uvádíme také minimální a maximální dobu trvání v řádu měsíců, do kterých můžete stanovený počet hodin rozložit (1 – 6 měsíců).

 1. Kdo se může do projektu zapojit?

Do projektu se můžete zapojit v případě, že je vám minimálně 15 let, máte trvalý pobyt v České republice a zároveň splňujete některou z následujících podmínek:

 • jste evidován/a Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání;
 • jste rodič na/po rodičovské dovolené;
 • je vám více jak 50 let;
 • máte nízkou úroveň kvalifikace (ZŠ, dvouleté SOU);
 • jste osoba se zdravotním postižením a nejste v pracovním poměru. 
   
 1. Musím být registrovaný na Úřadu práce ČR?

Pokud jste rodič na/po rodičovské dovolené, jste osoba se zdravotním postižením, je vám více než 50 let nebo máte nízkou úroveň kvalifikace, nemusíte být evidován/a na Úřadu práce ČR.

V případě, že máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, účastí v našem projektu vám nárok nezaniká (vaše práva a povinnosti vůči Úřadu práce ČR se nemění).

 1. Co získám účastí v projektu? Mám nárok na finanční odměnu?

Hlavní výhodou vaší účasti v projektu je získání nových znalostí, zkušeností a dovedností, které vám v budoucnu pomohou obstát před konkurencí na pracovním trhu. Získáte cenné kontakty a v případě oboustranné spokojenosti s průběhem vzdělávání praxí vám může poskytovatel nabídnout zaměstnání. V neposlední řadě vám zašleme certifikát o absolvování vzdělávání praxí a proplatíme případné výdaje na cestovné a ubytování.

Vzdělávání praxí je neplacená forma dalšího vzdělávání.

 1. Na jakých pozicích je možné vzdělávání praxí realizovat?

Projekt Vzdělávání praxí aktuálně nabízí více než 150 pozic (šablon) ve 21 různých oborech. V průběhu projektu budeme seznam šablon postupně doplňovat. Seznam šablon najdete zde.

 1. Co je šablona?

Šablona je dokument, který obsahuje popis dané pozice, obecný výčet činností, které na vybrané pozici budete vykonávat, hodinovou dotaci a požadavky na vás i vašeho mentora. Některé šablony vyžadují pouze určitou úroveň vzdělání (ZŠ, SOU, VŠ apod.), některé ovšem vyžadují vzdělání v konkrétním oboru či praxi. Doporučujeme vám tedy seznámit se s danou šablonou ještě před tím, než se přihlásíte ke konkrétní nabídce.

 1. Proč se v šablonách objevují pojmy jako stáž, stážista apod., když jsou v Manuálu pro účastníky projektu uvedeny pojmy jiné?

Šablony, které využíváme v projektu Vzdělávání praxí, byly vytvořeny již v projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, a proto obsahují názvosloví původního projektu. Obsah samotných šablon však zůstává platný i pro budoucí využití – ať už v projektu Vzdělávání praxí či Národním katalogu stáží.

 1. Co je nabídka vzdělávání praxí? Kde nabídky najdu?

Nabídka funguje jako inzerát konkrétní firmy, která hledá vhodného zájemce. Aktuální nabídky najdete v Databázi projektu v záložce Aktuální nabídka vzdělávání praxí. Pro jejich zobrazení je potřeba, abyste se nezávazně zaregistroval/a do naší Databáze.

Pokud se vám určitá nabídka líbí a splňujete požadavky dané šablonou, můžete se k nabídce v Databázi rovnou přihlásit.

 1. Kdo je to mentor? Co dělá?

Mentor je zaměstnancem nebo přímo majitelem společnosti, u které vzdělávání praxí absolvujete. Je odborníkem v dané oblasti a po dobu docházky na vzdělávání praxí dohlédne na váš profesní rozvoj. Kromě toho, že vám předá své znalosti a vědomosti, pomůže vám také lépe poznat a zorientovat se v každodenním provozu firmy.

 1. Mám zájem – co musím udělat pro to, aby se o mě firma dozvěděla?

Prvním krokem je vaše registrace do Databáze projektu. Po dokončení registrace ověřením vašeho e-mailu se můžete do Databáze přihlásit. V tuto chvíli vás poprosíme o vyplnění tzv. profilu uchazeče. Poté se již můžete hlásit k vámi vybraným nabídkám. V případě potřeby můžete využít náš návod pro přihlášení k nabídce, který najdete v sekci Ke stažení, nebo naši projektovou infolinku.

 1. Mohu se přihlásit k více nabídkám současně?

Ano, současně se můžete přihlásit k neomezenému počtu nabídek vzdělávání praxí.

 1. Mohu se přihlásit k jakékoliv nabídce, respektive šabloně?

Můžete se přihlásit ke všem nabídkám vytvořeným k šablonám, jejichž kvalifikační požadavky splňujete. V praxi to tedy znamená, že se např. můžete přihlásit ke všem nabídkám na pozici Elektrotechnik, pokud splňujete požadavky uvedené v této šabloně.

 1. Co se stane po odeslání přihlášky?

Vaši přihlášku nejprve ověříme, což znamená, že porovnáme požadavky dané šablonou s vaším životopisem a doloženým dokladem o vzdělání. Pokud bude vše v pořádku, obratem vaši přihlášku schválíme. Poté, co se nabídka pro přihlašování dalších zájemců uzavře, zpřístupníme o vás poskytovateli základní informace, aby se mohl rozhodnout, zda vás pozve na osobní pohovor. Pak už je to jen na vás – stejně jako při pracovním pohovoru musíte poskytovatele přesvědčit, že jste přesně ten člověk, kterého hledá.

 1. Budu s firmou uzavírat nějakou smlouvu?

Ano, před začátkem docházky uzavřete s poskytovatelem a námi, tj. s Fondem dalšího vzdělávání, Smlouvu o zajištění vzdělávání praxí. Uzavření této smlouvy mezi vámi a poskytovatelem nezakládá pracovněprávní vztah (nejedná se o pracovní smlouvu).

 1. Musím na vzdělávání praxí docházet každý den?

Vaše docházka na vzdělávání praxí se řídí tzv. harmonogramem, na kterém se ještě před začátkem vzdělávání praxí domluvíte s vaším mentorem. Harmonogram musí respektovat určitá pravidla, která jsou podrobně uvedena v Manuálu pro účastníky projektu. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete na vzdělávání praxí v plánovaný den dostavit, je potřeba, abyste tuto změnu nahlásil/a včas svému mentorovi. Mentor následně informuje vašeho konzultanta a domluví se s ním na náhradním termínu docházky.

 1. Musí mě společnost po skončení vzdělávání praxí zaměstnat?

Uzavření smlouvy neznamená, že vás musí poskytovatel po skončení vzdělávání praxí automaticky zaměstnat. Podle našich zkušeností je však šance na získání pracovního místa u poskytovatele poměrně vysoká - téměř 80 % poskytovatelů svého účastníka zaměstnalo či nabídku další spolupráce s ním zvažuje.

 1. Co se stane, pokud si v průběhu vzdělávání praxí najdu zaměstnání?

V takovém případě můžete po domluvě s vaším konzultantem vzdělávání praxí předčasně ukončit. Pokud však budete mít zájem vzdělávání praxí i přesto dokončit, a získat tak certifikát o jeho absolvování, je to samozřejmě možné.

Nenašli jste odpověď na to, co vás o našem projektu zajímá? Na vaše dotazy rádi odpovíme na naší infolince +420 775 881 408 nebo na e-mailové adrese info@vzdelavanipraxi.cz.