Ing. Martina Arnoldová
specialista popularizačních aktivit pro CS senior
e-mail: martina.arnoldova@fdv.cz
tel: 732 883 014