Do projektu Vzdělávání praxí se můžete zapojit, pokud jste starší 15 let a splňujete některou z níže uvedených podmínek:

  • Jste evidován na Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání. A to i v případě, že jste absolventem.
  • Jste rodič na mateřské nebo na/po rodičovské dovolené.
  • Jste osoba se zdravotním postižením. Podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o fyzické osoby, která byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni, invalidními ve druhém nebo prvním stupni a zdravotně znevýhodněnými.
  • Je vám 50 a více let.
  • Máte nízkou úroveň kvalifikace. Co to přesně znamená? Že jste absolvovali pouze základní nebo dvouleté učňovské vzdělávání. Pokud splňujete tuto podmínku, můžete se do projektu přihlásit, a to i v případě, že jste absolventem.
  • Jste žák nebo student střední nebo vysoké školy (posledního ročníku střední školy; posledních 4 semestrů vysoké školy v bakalářském nebo magisterském programu, popř. doktorandském studiu; posledních 4 semestrů vyšší odborné školy; jednoletého denního studia akreditované jazykové školy).

Nevíte si rady s termínem ABSOLVENT? Do skupiny absolventů patříte ještě celé dva roky od úspěšného ukončení vašeho studia. V případě vašich nejasností ohledně zapojení do projektu se na nás neváhejte obrátit na naší infolinku či e-mail.

A zde pro úplnost ještě uvádíme případy, kdy se bohužel nemůžete zapojit do projektu, a to i přesto, že splňujete některou z výše uvedených podmínek:

  • Jste mladší 15 let.
  • Jste osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ. (ALE PŘESTO MÁTE ŠANCI. Stačí, když před přihlášením do projektu svoje živnostenské oprávnění přerušíte nebo pozastavíte. Obnovit si ho pak můžete kdykoli po ukončení vzdělávání praxí.)
  • Pobíráte starobní důchod.

Podrobnější podmínky pro zapojení do projektu naleznete v Manuálu pro účastníky projektu.